Rodzice w polskiej szkole

W Polsce istnieje tzw. Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równych proporcjach uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przedstawiciele rodziców tworzą Radę Rodziców, która jest powoływana do współpracy ze szkołą. Współpraca ta obejmuje wszystkie sprawy związane z działalnością szkoły. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły. Jej zadaniem jest także pozyskiwanie funduszy w celu wspierania przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę. Szkoła musi dostarczać pisemny raport o dziecku co najmniej raz w roku, w który będzie zawarte: Aktualne wyniki w nauce, zachowanie i frekwencja na zajęciach w szkole. Rada rodziców matacze wpływ na zakupy , które szkoła dokonuje oraz na wybór programów edukacyjnych oraz zatwierdza przyjęty przez szkołę program wychowawczy. Wspiera nauczycieli procesie edukacji. Rada rodziców dba o to by dzieci uczyły się odpowiednich warunkach biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i konkretnej szkolnej placówki.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Zdobywamy wiedzęZdobywamy wiedzę
    Coraz częściej korzystamy z różnych źródeł informacji, z wielu fantastycznych możliwości, dzięki którym możemy zgłębiać swoją wiedzę i doświadczenie. Elementy te są niezwykle istotne w życiu każdego z nas. Wiedza …
  • Przedmioty ścisłe w szkołachPrzedmioty ścisłe w szkołach
    Na pewno nie wiele uczniów przepada za naukami ścisłymi. Większość woli jednak typowe przedmioty humanistyczne. Nauki ścisłe stają się dobre dla osób, które mają logiczny umysł i nie boją się …
  • Gotowość do przyjęcia zmianGotowość do przyjęcia zmian
    Nauczyciele przez wiele lat bardzo ostro krytykowali powolne zmiany cywilizacyjne, jakie zaczęły zachodzić także w szkołach i zmieniać na stałe sposób myślenia i funkcjonowania dzieci. Przede wszystkim jednak krytyka Internetu …