Rodzice w polskiej szkole

W Polsce istnieje tzw. Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równych proporcjach uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przedstawiciele rodziców tworzą Radę Rodziców, która jest powoływana do współpracy ze szkołą. Współpraca ta obejmuje wszystkie sprawy związane z działalnością szkoły. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły. Jej zadaniem jest także pozyskiwanie funduszy w celu wspierania przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę. Szkoła musi dostarczać pisemny raport o dziecku co najmniej raz w roku, w który będzie zawarte: Aktualne wyniki w nauce, zachowanie i frekwencja na zajęciach w szkole. Rada rodziców matacze wpływ na zakupy , które szkoła dokonuje oraz na wybór programów edukacyjnych oraz zatwierdza przyjęty przez szkołę program wychowawczy. Wspiera nauczycieli procesie edukacji. Rada rodziców dba o to by dzieci uczyły się odpowiednich warunkach biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i konkretnej szkolnej placówki.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Edukacja żywieniowa
    Edukacja żywieniowa jest bardzo potrzebna w naszym życiu. Każdy powinien znać taką wiedzę. Oczywiście wielokrotnie ona nam się przyda w życiu. Niestety mamy jednak małą wiedzę w tym temacie. Każdy …
  • Nauka języków
    Zdecydowanie w dzisiejszych czasach, nauka języków jest sprawą niezwykle ważną. Im więcej języków będziemy znać, tym lepiej. Dzięki temu, jak najbardziej można będzie mieć możliwość rozwoju jak i doskonalenia się …
  • Edukacja w naszym kraju
    Polska jest krajem, który naprawdę bardzo szybko stara się odrobić wszelkie straty, które przyniosła na nas jako naród wojna. W wielu przypadkach naprawdę nie jest tak bardzo prosto zapewnić sobie …