Rodzice w polskiej szkole

W Polsce istnieje tzw. Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równych proporcjach uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przedstawiciele rodziców tworzą Radę Rodziców, która jest powoływana do współpracy ze szkołą. Współpraca ta obejmuje wszystkie sprawy związane z działalnością szkoły. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły. Jej zadaniem jest także pozyskiwanie funduszy w celu wspierania przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę. Szkoła musi dostarczać pisemny raport o dziecku co najmniej raz w roku, w który będzie zawarte: Aktualne wyniki w nauce, zachowanie i frekwencja na zajęciach w szkole. Rada rodziców matacze wpływ na zakupy , które szkoła dokonuje oraz na wybór programów edukacyjnych oraz zatwierdza przyjęty przez szkołę program wychowawczy. Wspiera nauczycieli procesie edukacji. Rada rodziców dba o to by dzieci uczyły się odpowiednich warunkach biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i konkretnej szkolnej placówki.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Podróżowanie poszerza wiedzęPodróżowanie poszerza wiedzę
    Zwiedzając wiele krajów, dodatkowo będzie można zyskać możliwość z bliska poznania tamtejszej kultury, języków jak i obyczajów. Dzięki temu, nasza wiedza z takiego zakresu jak najbardziej będzie mogła zostać odpowiednio …
  • Sztuka w szkołachSztuka w szkołach
    W szkołach, w jakich uczy się młodzież, praktycznie każdy ma pełną szansę, aby stać się dla innych obserwatorem sztuki. W niej wszystkie elementy są niebywale widoczne, jak i co najważniejsze, …
  • Zdobywamy wiedzęZdobywamy wiedzę
    Coraz częściej korzystamy z różnych źródeł informacji, z wielu fantastycznych możliwości, dzięki którym możemy zgłębiać swoją wiedzę i doświadczenie. Elementy te są niezwykle istotne w życiu każdego z nas. Wiedza …