Rodzice w polskiej szkole

W Polsce istnieje tzw. Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równych proporcjach uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przedstawiciele rodziców tworzą Radę Rodziców, która jest powoływana do współpracy ze szkołą. Współpraca ta obejmuje wszystkie sprawy związane z działalnością szkoły. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły. Jej zadaniem jest także pozyskiwanie funduszy w celu wspierania przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę. Szkoła musi dostarczać pisemny raport o dziecku co najmniej raz w roku, w który będzie zawarte: Aktualne wyniki w nauce, zachowanie i frekwencja na zajęciach w szkole. Rada rodziców matacze wpływ na zakupy , które szkoła dokonuje oraz na wybór programów edukacyjnych oraz zatwierdza przyjęty przez szkołę program wychowawczy. Wspiera nauczycieli procesie edukacji. Rada rodziców dba o to by dzieci uczyły się odpowiednich warunkach biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i konkretnej szkolnej placówki.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Nauka w grupie lepsza?Nauka w grupie lepsza?
    Ludzie zarówno bardzo młodzi jak i już będący na studiach starają się znaleźć dla siebie złoty środek względem tego, aby móc przyswajać dla siebie wiedzę w sposób nader szybki oraz …
  • Wiedza użytecznaWiedza użyteczna
    Jest to wiedza, którą można wykorzystać w trakcie podejmowania określonych zadań. Dzięki temu, jak najbardziej można będzie się cieszyć z tego, jakie efekty z takiego faktu będzie można osiągnąć. Można …
  • Dawkowanie witaminy DDawkowanie witaminy D
    Witamina słońca. Witamina D jest właściwie hormonem, który pod wpływem działania na naszą skórę promieniowania UV, promieniowania słonecznego jest produkowany z cholesterolu. Sama ekspozycja na słońce jest często niewystarczalna. Ponadto, …