Rekrutacja do szkół średnich

W tym roku uczniów gimnazjum czekają zmiany w systemie rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim kontynuacja nauki po gimnazjum może odbywać się w różnego typu placówkach. Oprócz liceów ogólnokształcących uczniowie mają możliwość dalszej edukacji w technikach i szkołach zawodowych. Nie mniej jednak zasady rekrutacji do poszczególnych szkół są zbliżone. W województwie dolnośląskim uczniowie mają do zdobycia sto punktów rekrutacyjnych. Połowa z nich jest wyliczana na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego. Od tego roku szkolnego egzamin gimnazjalny ma zupełnie nową formę. Obejmuje on kilka części, a punkty z każdej z nich są osobno wyszczególnione. Uczeń w dniu egzaminu humanistycznego najpierw będzie wypełniał arkusz z języka polskiego, a następnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. Do części przyrodniczej zaliczać się będą testy z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii. Oprócz tego uczniowie podchodzą do egzaminu z wybranego przez siebie języka obcego, zwykle jest to niemiecki lub angielski.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Trudności przy podjęciu decyzji względem żłobka
    Trudno jest w dzisiejszych czasach podejmować jakiekolwiek decyzje względem naszego przyszłego funkcjonowania. Ludzie bowiem coraz bardziej zaczynają się obawiać kwestii takich jak założenie własnej rodziny czy też wzięcie na siebie …
  • Edukacja dla każdego Polaka
    Edukacja dla każdego Polaka powinna być całkiem ważnym działaniem. Nie można jej zaniedbywać, bo efekty mogą być opłakane. Edukacja to działanie pożądane oraz polecane – rodzice dbają o edukacji dzieci, …
  • Metody nauczania języków obcych
    Nauczenie się języka obcego nie jest sprawą prostą. Nauczyciele i naukowcy szukają skutecznego sposobu, aby skutecznie nauczyć się języka obcego. Kiedyś jedyną metodą nauki języka było uczenie się na pamięć …