Rekrutacja do szkół średnich

W tym roku uczniów gimnazjum czekają zmiany w systemie rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim kontynuacja nauki po gimnazjum może odbywać się w różnego typu placówkach. Oprócz liceów ogólnokształcących uczniowie mają możliwość dalszej edukacji w technikach i szkołach zawodowych. Nie mniej jednak zasady rekrutacji do poszczególnych szkół są zbliżone. W województwie dolnośląskim uczniowie mają do zdobycia sto punktów rekrutacyjnych. Połowa z nich jest wyliczana na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego. Od tego roku szkolnego egzamin gimnazjalny ma zupełnie nową formę. Obejmuje on kilka części, a punkty z każdej z nich są osobno wyszczególnione. Uczeń w dniu egzaminu humanistycznego najpierw będzie wypełniał arkusz z języka polskiego, a następnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. Do części przyrodniczej zaliczać się będą testy z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii. Oprócz tego uczniowie podchodzą do egzaminu z wybranego przez siebie języka obcego, zwykle jest to niemiecki lub angielski.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Zarządzanie wiedząZarządzanie wiedzą
    Jedną z ciekawszych dziedzin nauki oraz działań jest dziś tak zwane zarządzanie wiedzą. Jak już wiemy, wiedza stanowi ogromny kapitał w naszym życiu i przekazywanie informacji jest dziś najbardziej wartościowe …
  • Czkawka komunizmu czyli przysposobienie obronne w szkołachCzkawka komunizmu czyli przysposobienie obronne w szkołach
    W okresie komunizmu, którego wiele młodych niestety nie ma możliwości pamiętania, wielki nacisk był przykładany przede wszystkim na to, aby dana jednostka mogła jak najlepiej funkcjonować w świecie, który jest …
  • Powrót znaczenia szkół zawodowychPowrót znaczenia szkół zawodowych
    System edukacyjny powinien odpowiadać w jak największym stopniu rynkowi pracy. Obecnie mamy wprawdzie do czynienia z coraz bardziej elastycznym rynkiem pracy, ale nadal firmy poszukują specjalistów. Przekwalifikowanie się jest zawsze …