Rekrutacja do szkół średnich

W tym roku uczniów gimnazjum czekają zmiany w systemie rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim kontynuacja nauki po gimnazjum może odbywać się w różnego typu placówkach. Oprócz liceów ogólnokształcących uczniowie mają możliwość dalszej edukacji w technikach i szkołach zawodowych. Nie mniej jednak zasady rekrutacji do poszczególnych szkół są zbliżone. W województwie dolnośląskim uczniowie mają do zdobycia sto punktów rekrutacyjnych. Połowa z nich jest wyliczana na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego. Od tego roku szkolnego egzamin gimnazjalny ma zupełnie nową formę. Obejmuje on kilka części, a punkty z każdej z nich są osobno wyszczególnione. Uczeń w dniu egzaminu humanistycznego najpierw będzie wypełniał arkusz z języka polskiego, a następnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. Do części przyrodniczej zaliczać się będą testy z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii. Oprócz tego uczniowie podchodzą do egzaminu z wybranego przez siebie języka obcego, zwykle jest to niemiecki lub angielski.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Jak zdobywać wiedzę w chaosie informacyjnymJak zdobywać wiedzę w chaosie informacyjnym
    Dostęp do wiedzy, dzięki możliwości wykorzystania jest coraz łatwiejszy. Z drugiej strony coraz bardziej trudne jest pozyskiwanie wiedzy, która jest właściwa w stosunku do naszych potrzeb. Wynika to między innymi …
  • Praca magisterska w innej szkole wyższejPraca magisterska w innej szkole wyższej
    Obecnie w Polsce znaczna większość uczelni posiada dwustopniowe kierunki studiów. Jedynie szkoły mające kierunki prawnicze oraz medyczne mają jednostopniowe studia wyższe. Na studiach dwustopniowych konieczne jest napisanie dwóch prac dyplomowych. …
  • Edukacja w przedszkoluEdukacja w przedszkolu
    Przedszkole nie powinno być miejscem jedynie skierowanym na zabawę. Zabawa powinna być tam jak najbardziej połączona z edukacją. Dzięki temu z pewnością dziecko będzie mogło być przyzwyczajone do literek i …