Rekrutacja do szkół średnich

W tym roku uczniów gimnazjum czekają zmiany w systemie rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim kontynuacja nauki po gimnazjum może odbywać się w różnego typu placówkach. Oprócz liceów ogólnokształcących uczniowie mają możliwość dalszej edukacji w technikach i szkołach zawodowych. Nie mniej jednak zasady rekrutacji do poszczególnych szkół są zbliżone. W województwie dolnośląskim uczniowie mają do zdobycia sto punktów rekrutacyjnych. Połowa z nich jest wyliczana na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego. Od tego roku szkolnego egzamin gimnazjalny ma zupełnie nową formę. Obejmuje on kilka części, a punkty z każdej z nich są osobno wyszczególnione. Uczeń w dniu egzaminu humanistycznego najpierw będzie wypełniał arkusz z języka polskiego, a następnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. Do części przyrodniczej zaliczać się będą testy z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii. Oprócz tego uczniowie podchodzą do egzaminu z wybranego przez siebie języka obcego, zwykle jest to niemiecki lub angielski.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Sklep online z sukienkamiSklep online z sukienkami
    Dobre przygotowanie do matury. Matura jest bardzo ważnym etapem w w życiu każdego człowieka. To czas, kiedy możemy sprawdzić naszą wiedzę, zdobytą podczas lekcji w szkole przez kilka lat. Do …
  • Edukacja w naszym życiuEdukacja w naszym życiu
    Dla wielu z nas bardzo ważnym elementem w życiu jest nauka i edukacja. W dzisiejszych czasach każdy z nas może uczęszczać jeszcze do szkoły i się dokształcać. Bowiem edukacyjny świat …
  • „Boom” na przedszkolanki„Boom” na przedszkolanki
    Choć w dzisiejszych czasach wykształcenie pedagogiczne w ogromnej większości przypadków nie jest premiowane uznaniem rynku pracy, a ogromna ilość absolwentów różnorakich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne błąka się w poszukiwaniu jakiejkolwiek, …