Organy w Kanadzie

Rada Najwyższa (Conseil Superieur) ustanowiona została w 1663 r. jako ciało wykonawcze i sąd apelacyjny. Pierwotnie składała się z gubernatora i biskupa oraz mianowanych przez nich 5 dalszych członków. Pod koniec Nowej Francji decydujący wpływ na działalność Rady Najwyższej wywierał intendent. W okresie tym składała się już ona z 16 mianowanych przez króla członków oraz kilku zastępców sędziów, zwykle synów możnych rodzin, zamierzających poświęcić się karierze prawniczej. Gubernatorowi generalnemu, intendentowi oraz Radzie Najwyższej podlegała dosyć rozbudowana machina źle płatnych urzędników, na których opierała się administracja rozległych kolonii francuskich w Ameryce Północnej. W zakresie sądownictwa działał początkowo tylko sąd gubernatora. dopiero w 1651 r. powstał sąd seneszala i stopniowo rozwinęła się sieć sądów podlegających Radzie Najwyższej oraz intendentowi. Intendent w imieniu króla francuskiego mianował sędziów i notariuszy, przewodniczył trybunałom i posiedzeniom sądu apelacyjnego, określał procedurę, interpretował prawo zwyczajowe itd. W zależności od typu spraw działały sądy królewskie, duchowne i senioralne, ferujące wyroki w imieniu monarchy francuskiego. Administracja wojskowa Nowej Francji podlegała gubernatorowi generalnemu, w którego imieniu działali w poszczególnych okręgach kapitanowie milicji. Cała męska ludność była podzielona na oddziały milicji, najodleglejsze nawet osady handlowe stanowiły jednocześnie ośrodki obrony i podlegały administracji wojskowej. Sporadycznie wysyłała też Francja do swych amerykańskich posiadłości oddziały regularnych wojsk; w 1665 r. pierwszy francuski pułk przybył do Nowej Francji.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Konstytucja 3 majaKonstytucja 3 maja
    Konstytucja 3 maja. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie ( po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z …
  • Nauka przez InternetNauka przez Internet
    Coraz częściej zdarza się, że polskie dzieci, a zwłaszcza młodzież, która studiuje wyjeżdża za granicę naszego kraju, aby tak kontynuować swoją edukację. Taka nauka ma bardzo wiele powodów, jednakże jednym …
  • Na naukę nigdy nie jest zbyt późnoNa naukę nigdy nie jest zbyt późno
    Czas nie staje w miejscu. Jeżeli źle będziemy nim gospodarować, to niestety w przyszłości możemy naprawdę żałować. Niesamowicie wiele osób żałuje tego, że niewystarczająco przyłożyła się do nauki. Wiadomo, że …