Organy w Kanadzie

Rada Najwyższa (Conseil Superieur) ustanowiona została w 1663 r. jako ciało wykonawcze i sąd apelacyjny. Pierwotnie składała się z gubernatora i biskupa oraz mianowanych przez nich 5 dalszych członków. Pod koniec Nowej Francji decydujący wpływ na działalność Rady Najwyższej wywierał intendent. W okresie tym składała się już ona z 16 mianowanych przez króla członków oraz kilku zastępców sędziów, zwykle synów możnych rodzin, zamierzających poświęcić się karierze prawniczej. Gubernatorowi generalnemu, intendentowi oraz Radzie Najwyższej podlegała dosyć rozbudowana machina źle płatnych urzędników, na których opierała się administracja rozległych kolonii francuskich w Ameryce Północnej. W zakresie sądownictwa działał początkowo tylko sąd gubernatora. dopiero w 1651 r. powstał sąd seneszala i stopniowo rozwinęła się sieć sądów podlegających Radzie Najwyższej oraz intendentowi. Intendent w imieniu króla francuskiego mianował sędziów i notariuszy, przewodniczył trybunałom i posiedzeniom sądu apelacyjnego, określał procedurę, interpretował prawo zwyczajowe itd. W zależności od typu spraw działały sądy królewskie, duchowne i senioralne, ferujące wyroki w imieniu monarchy francuskiego. Administracja wojskowa Nowej Francji podlegała gubernatorowi generalnemu, w którego imieniu działali w poszczególnych okręgach kapitanowie milicji. Cała męska ludność była podzielona na oddziały milicji, najodleglejsze nawet osady handlowe stanowiły jednocześnie ośrodki obrony i podlegały administracji wojskowej. Sporadycznie wysyłała też Francja do swych amerykańskich posiadłości oddziały regularnych wojsk; w 1665 r. pierwszy francuski pułk przybył do Nowej Francji.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Gimnazjum – dobre czy złe?
    Kiedyś, ale nie tak znowu dawno temu, istniał system szkół dopasowany do faktu, że nie było obowiązku nauczania do osiemnastego roku życia. Były szkoły elementarne, potem gimnazjum, liceum itd. które …
  • Lepsza przyszłość
    Każdy z nas stara się znaleźć dla siebie jak najlepszą pracę. Do tego potrzebna jest nam nasza wiedza i doświadczenie. W dzisiejszych czasach wielu z nas chce wiedzieć i umieć …
  • Zarządzanie wiedzą
    Jedną z ciekawszych dziedzin nauki oraz działań jest dziś tak zwane zarządzanie wiedzą. Jak już wiemy, wiedza stanowi ogromny kapitał w naszym życiu i przekazywanie informacji jest dziś najbardziej wartościowe …