Organy w Kanadzie

Rada Najwyższa (Conseil Superieur) ustanowiona została w 1663 r. jako ciało wykonawcze i sąd apelacyjny. Pierwotnie składała się z gubernatora i biskupa oraz mianowanych przez nich 5 dalszych członków. Pod koniec Nowej Francji decydujący wpływ na działalność Rady Najwyższej wywierał intendent. W okresie tym składała się już ona z 16 mianowanych przez króla członków oraz kilku zastępców sędziów, zwykle synów możnych rodzin, zamierzających poświęcić się karierze prawniczej. Gubernatorowi generalnemu, intendentowi oraz Radzie Najwyższej podlegała dosyć rozbudowana machina źle płatnych urzędników, na których opierała się administracja rozległych kolonii francuskich w Ameryce Północnej. W zakresie sądownictwa działał początkowo tylko sąd gubernatora. dopiero w 1651 r. powstał sąd seneszala i stopniowo rozwinęła się sieć sądów podlegających Radzie Najwyższej oraz intendentowi. Intendent w imieniu króla francuskiego mianował sędziów i notariuszy, przewodniczył trybunałom i posiedzeniom sądu apelacyjnego, określał procedurę, interpretował prawo zwyczajowe itd. W zależności od typu spraw działały sądy królewskie, duchowne i senioralne, ferujące wyroki w imieniu monarchy francuskiego. Administracja wojskowa Nowej Francji podlegała gubernatorowi generalnemu, w którego imieniu działali w poszczególnych okręgach kapitanowie milicji. Cała męska ludność była podzielona na oddziały milicji, najodleglejsze nawet osady handlowe stanowiły jednocześnie ośrodki obrony i podlegały administracji wojskowej. Sporadycznie wysyłała też Francja do swych amerykańskich posiadłości oddziały regularnych wojsk; w 1665 r. pierwszy francuski pułk przybył do Nowej Francji.

Comments are closed.

Strony

Popularne

  • Komputer w codziennej pracyKomputer w codziennej pracy
    Ludzie na dzień dzisiejszy starają się do swojej codziennej pracy w wykorzystywać w jak największym stopniu osiągnięcia nowoczesnej technologii, które z całą pewnością są dla nich nader efektywne w codziennych …
  • Nowoczesne rozwiązania w pomocy edukacyjnej dla dzieciNowoczesne rozwiązania w pomocy edukacyjnej dla dzieci
    Na dzisiejszych dzieciach spoczywa los naszej planety przez następne lata i to wszystko czego ich nauczymy sami zbierzemy. Trudno jest tak naprawdę dać dziecku możliwości spokojnego życia w tak bardzo …
  • Różne początki nauczaniaRóżne początki nauczania
    Teoretycznie w Polsce wszystkie dzieci do osiemnastego roku życia objęte są obowiązkiem nauczania a to nakłada zarówno na rodziców konieczność dbania o proces edukacyjny swojego dziecka jak i na samych …